IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Управління персоналом та економіка праці : методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)