IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Основи економічної діяльності : методичні вказівки до виконання та захисту контрольної роботи і самостійного засвоєння дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освітньої програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Іванова, Н. В.
dc.date.accessioned 2021-02-08T08:47:38Z
dc.date.available 2021-02-08T08:47:38Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/21127
dc.description Основи економічної діяльності : метод. вказівки до виконання та захисту контр. роботи і самост. засвоєння дисципліни для здобувачів вищ. освіти спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освіт. програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” всіх форм навчання / уклад. Н. В. Іванова. - Чернігів : НУЧП, 2021. - 29 с. en_US
dc.description.abstract Виконання контрольної роботи ставить за мету: закріпити та поглибити знання, набуті студентами у процесі вивчення дисциплін підприємницького циклу, зокрема «Основи економічної діяльності»; виробити у студентів навики самостійної роботи зі спеціальною професійною літературою, довідниками, посібниками, джерелами статистичної інформації тощо; навчити студентів узагальнювати теоретичні матеріали, інтерпретувати зібрані дані, самостійно формулювати висновки, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з досліджуваних проблем. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.title Основи економічної діяльності : методичні вказівки до виконання та захисту контрольної роботи і самостійного засвоєння дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освітньої програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” всіх форм навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record