IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Підприємницька практика : методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)