IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Теорія механізмів і машин. Синтез планетарних механізмів : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та курсових робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей: 131 "Прикладна механіка"; 187 "Деревообробні та меблеві технології"; 274 "Автомобільний транспорт"; 133 "Галузеве машинобудування"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)