IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Захист інтелектуальної власності : методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Захист інтелектуальної власності" підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Галузеве машинобудування»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)