IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Актуальні проблеми юридичної науки та практики. — 2020. — №1 (6)

ISSN 2415-363X

Актуальні проблеми юридичної науки та практики. — 2020. — №1 (6)

 

Recent Submissions

 • Веремієнко, С. В.; Ющенко, М. С. (НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  У статті досліджується інститут постійного нейтралітету. Проаналізовано різні наукові підходи до розуміння його значення у сучасних міжнародних відносинах та особливостей подальшого розвитку. На прикладі позитивного досвіду ...
 • Толкач, А. М. (НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  У статті досліджується танатологія як розділ судової медицини, її структура. Проаналізовано поняття «смерть» з точки зору судової медицини та її види. Автор окреслив нові напрями наукових досліджень у танатології, такі як: ...
 • Осипенко, І. П.; Трущенкова А. А. (НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  У статті досліджуються проблеми розслідування вбивств на замовлення в Україні в сучасних умовах. Проаналізовано особливості умисних вбивств, вчинених на замовлення. Умовно поділені злочини цієї категорії на групи. Розглянуті ...
 • Шестак, Л. В. (НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  У статті піднімаються проблеми визначення поняття та юридичного змісту деліктних адміністративних відносин. Автор відзначає, що це особливий вид адміністративно-правових відносин, що виникають між особою правопорушника та ...
 • Пузирний, В. Ф. (НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Стаття присвячена проблемам розуміння державної таємниці як правової категорії. Проаналізовано доктринальні та офіційні визначення поняття державної таємниці. Визначено ознаки та особливості державної таємниці як особливого ...
 • Марущак, О. А.; Стеченко, К. Л. (НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Статтю присвячено дослідженню інформаційної безпеки правоохоронних органів. Визначається зміст та форми її забезпечення, розглядається діяльність провідних правоохоронних органів, що протидіють широкому колу загроз ...
 • Шпомер, А. І.; Барабаш, А. Г. (НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  У статті проведено дослідження організаційно-правової форми товарної біржі в Україні. Визначено, що як у законодавстві, так і в наукових дослідженнях немає єдиного погляду щодо визначення організаційно-правової форми ...
 • Колодій, І. М.; Ігнатенко, С. В. (НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  У статті викладені основні наукові погляди щодо визначення поняття Інтернет-сайту, аналізується нормативно-правове регулювання зазначеного поняття. Авторками зроблено спробу узагальнити розглянуті підходи з віднесення ...
 • Пузирна, Н. С.; Пророченко, В. В. (НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  Стаття присвячена науковому аналізу особливостей системи романо-германського права. Автори звертають увагу, що романо-германська правова система виникла на основі рецепції римського права. Вона об’єднує правові системи ...
 • Козинець, О. Г.; Хименко, А. О. (НУ «Чернігівська політехніка», 2020)
  На основі аналізу трактату «Політика» у статті досліджено особливості поглядів Аристотеля на найкращу форму держави. Встановлено, що Аристотелівська концепція держави являє собою політичне спілкування людей, які є вільними ...