IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Соціальна психологія : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 23 "Соціальна робота" спеціальності 231 "Соціальна робота" освітніх програм "Організація соціально-психологічної допомоги населенню", "Соціально-правовий захист" усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)