IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Browsing Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 2021 by Issue Date

ISSN 2415-363X

Browsing Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 2021 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Горваль, Д. Г.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Цифрові технології, наразі, є потужним інструментом соціальної взаємодії між людьми, що не тільки створюють нові можливості для спілкування, а й використовують засоби обміну даними між пристроями, які є похідними від ...
 • Бусел, О. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Для формування переконань кожної людини можна використати «пірамідальне мислення», скласти свою піраміду буття і, таким чином, якщо об’єднати всі зібрані дані (до прикладу, навіть в межах однієї сім’ї), то в прикінцевому ...
 • Димерець, А. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Ідея притягування протилежностей має місце в людських стосунках, але не в повній мірі їх описує. До того ж вона має мало спільного з фізичним явищем.
 • Гучинський, В. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  У світі незалежно існують явища Данєсю, яке дає світу зв’язок між явищами та Кюда, яке дозволяє спрямовувати дію Гегебендів(суб’єктів), а також явище Сюге яке має пов’язувати дію Гегебенда(суб’єкта) і реакцію Гегебенпо(об’єкта).
 • Буряк, А. П.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В сучасній філософії не тільки присутні екзистенціальні мотиви, але й сам екзистенціалізм, наразі, зазнає потужного розквіту.
 • Зуб, І. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Розвиток ідеології соціального здоров'я вимагає від кожної людини переосмислення своїх особистісних якостей: підтримувати ті, які сприяють цьому і відмовитися від тих, які гальмують цей інтеграційний процес. Тож, усвідомлення ...
 • Лабута, А. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Детально ознайомившись з філософським підґрунтям поняття «толерантність» та проаналізувавши його історичні модифікації, можна зробити наступний висновок: феномен толерантного світовідношення формувався упродовж багатьох ...
 • Коваленко, С. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Аби реформування відбувалося відповідно до вимог та нагальних потреб суспільства, необхідно, насамперед, внести зміни до Конституції, прийняти низку важливих законів. Зокрема: «Про засади адміністративно-територіального ...
 • Куц, Є. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Безперечно, розвиток економіки це важливий процес для загального блага всього людства. Перехід від лінійної економіки до кругової дозволить значною мірою позбутися негативних наслідків впливу запланованого застарівання ...
 • Здор, Я. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проаналізувавши статтю, можна зробити висновок – якщо хочете зробити своє життя щасливим, рішення мудрими, бути здоровими і повністю реалізувати свій потенціал – почніть вивчати природу Інь-Ян. Це основа, на якій будується ...
 • Конопля, Я. Ю.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Філософська думка часів Київської Русі виявила вплив не тільки на тогочасні державотворчі процеси, але й постійно стимулює до соціального та особистого розвитку, спонукає мислячу громадськість і народ до самостійності, що ...
 • Католик, М. А.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Цифрова грамотність, на жаль, ще не повністю усвідомлюється у вітчизняному соціально-інформаційному просторі (і пересічними громадянами, і владними структурами) як нагальна серйозна проблема, що гальмує процес якісних ...
 • Захарченко, Д. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  З поглибленням науково-технічного прогресу ця галузь філософських пошуків, безперечно, буде оновлюватися змістовно, так би мовити, змінювати своє обличчя. Отже, новітня доба закономірно стає часом найактивнішого розвитку ...
 • Мотуз, В. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Акцентую увагу на впливовості як постаті Миколи Гоголя, так і його філософської творчості на українську духовну культуру. Вважаю, що саме він відкрив світові надзвичайно потужне джерело інформації про Україну та українців, ...
 • Одуло, Я. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  На основі аналізу сучасних досліджень проблеми інтегрованого навчання дітей раннього віку (дошкільників) можна дійти ви можна дійти висовку: існують кілька продуктивних підходів, у яких інтеграція розглядається 1) як ...
 • Лисенко, О. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Ми твердо переконані, що у сучасному глобальному світі соціогуманітарні науки мають активніше відображати причини насильства та його вкрай негативні наслідки як для суспільства, так і для особистості, а той, хто здійснив ...
 • Меліхов, І. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Важко переоцінити роль The Beatles у культурному та соціальному розвитку західного світу. Четверо музикантів з Ліверпуля – Джон Ленон, Пол Маккартні, Рінго Стар та Джордж Гарісон – змогли за короткий час перевернути світове ...
 • Мекшун, В. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Перед сучасним людинознавством логічно постають питання: як поєднати Людину і «Цифру» для їх органічного співіснування, адже цифровізований світ зможе існувати без Людини, але чи матиме він сенс? Чи не знищить «Цифра» свого ...
 • Лось, А. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Сучасний глобальний світ актуалізує інтерес і необхідність ретельного моніторингу щодо інтенсивного розвитку техніки і так званих високих технологій з боку відповідальної інтелектуальної частини суспільства. Можемо виокремити ...
 • Немерич, А. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Ослідивши проблему грошей, можна дійти висновку, що прагнення до збагачення ні в якому разі не повинно бути головною метою нашого життя, бо воно не замінить багатогранності людського існування, не вичерпує межі мрій і дуже ...