IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Browsing Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 2021 by Issue Date

ISSN 2415-363X

Browsing Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 2021 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Децюк, Т. М.; Труба, В. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  За останні роки все більше уваги науковців приділяється проблемі формування академічної доброчесності у майбутніх фахівців освіти. Це зумовлено тим, що культура академічної доброчесності фактично була відсутньою в українському ...
 • Хоменко, І. О.; Потапенко, Я. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  На відміну від традиційної економіки, кругова модель є найуспішнішим способом економії ресурсів та матеріалів, а отже це шлях до постійного економічного росту.
 • Коробко, В. В.; Колєватов, О. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Аналізуючи весь опрацьований та досліджений матеріал, без сумніву можна сказати, що поява друкарства в Україні ознаменувала підвищення масово-культурного рівня. Поява друкарень допомогла людям відкрити для себе новий світ ...
 • Немчик, В. В.; Колєватов, О. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В Україні серед широкого спектру проблем, пов’язаних із формуванням та реалізацією молодіжної політики, необхідно виділити наступні: молодіжна політика у сфері освіти; становище молоді, створення необхідних умов для зміцнення ...
 • Семенченко, А. С.; Колєватов, О. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проаналізувавши статтю, ми дізналися цікаві факти про незвичайну історію Чернігова і його архітектури. Поглибилися у минуле та дізналися особливості будування деякий архітектурних ансамблів міста. Чернігів завжди відігравав ...
 • Сорока, А. В.; Колєватов, О. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Воєнні дії на Бахмаччині не припинялися протягом 1917-1921 років. За цей час у Бахмачі періодично хазяйнували німецькі окупанти, денікінці, знову поверталися більшовики. Усі політичні сили діяли кривавими, насильницькими ...
 • Остапенко, Д. П.; Колєватов, О. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Актуальність теми даної роботи обумовлена тим, що про післявоєнний голод в Україні відомо ще недостатньо, але його наслідки досі болісно озиваються в пам’яті живих свідків. Таким чином, метою роботи є дослідження основних ...
 • Глоба, А. О.; Мельник, О. Є . (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Леся Українка – це великий приклад для наслідування незламаної та сильної духом постаті. Вона виступала етнокультурним маркером свого часу, навіть не тільки своєю творчістю, але й зовнішнім виглядом.
 • Лапа, А. С.; Колєватов, О. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В статті йде мова про життя дочки великого київського князя Ярослава Володимировича Мудрого Анни.
 • Аліксійчук, А. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Звернувшись до філософських традицій, можна віднайти там вельми перспективну управлінську модель: використання системного підходу дозволить організації забезпечувати плідну співпрацю між усіма підрозділами та працівниками. ...
 • Бондаренко, А. Ю.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Зміст поняття «філософія управління персоналом» наразі не знаходить належного відображення у наукових працях, що обумовлено його новизною для теорії управління персоналом [4]. Виходячи з того, що напрям філософії управління ...
 • Андарак, В. С.; Донець, Я. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Враховуючи, що конкурентоспроможність будь-якої галузі доцільно розглядати як її здатність виробляти товари і послуги із відповідністю вимогам світових і внутрішніх ринків та створювати умови для зростання конкурентоспроможності ...
 • Арищенко, Ю. І.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Відтак, основна соціально-психологічна настанова керівника має бути зосереджена на тісній співпраці з людьми для чіткого визначення цілей і встановлення найкращого способу їх колективного досягнення. Успішний менеджер ...
 • Шелест, Т. С.; Колєватов, О. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  «Руська Правда» стала першоджерелом законодавства та пізнання суспільного ладу Київської Русі. Збірник законів слугував прототипом наступних законодавчих актів з права не тільки України, а й сусідніх держав. Протягом століть ...
 • Кондрашевська, Є. В.; Мельник, О. Є . (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Леся Українка – постать світового масштабу, чий образ відповідає іконам стилю дев’ятнадцятого століття. Можна з упевненістю сказати, що дівчина добре зналася на моді. Вона вміла гарно поєднувати різні елементи одягу. Її ...
 • Лапа, А. С.; Мельник, О. Є . (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Менталітет будь – якого народу суттєво впливає на розвиток їхньої державності, а також є основою формування моральних цінностей в розвитку суспільства.
 • Губко, О. В.; Мельник, О. Є . (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Завдяки меценатській діяльності Івана Мазепи нам дісталися скарби «українського бароко» в архітектурі збудованої протягом його гетьманування, що несуть в собі силу та дух українського козацтва і є величезною гордістю для ...
 • Бурсала, О. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Універсальна картина світу завжди спирається на певні філософські принципи, але самі по собі вони ще не репрезентують наукову картину світу. Вона формується всередині конкретної наукової парадигми шляхом аналізу і синтезу ...
 • Дідовець, К. А.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Перехід до екологічного підприємництва може стати кроком до вирішення цілої низки екологічних проблем. Це допоможе сповільнити темпи глобального потепління, зменшити кількість викидів шкідливих газів в атмосферу, знизити ...
 • Борзіхіна, А. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Проведене дослідження дозволило, крім нових рис економічних пріоритетів для вітчизняного соціального суб’єкта, виявити також й нові риси його ментальності, основи суспільної свідомості, адаптованої до радикальних змін ...