IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Розрахунок та конструювання шпиндельних вузлів металорізальних верстатів : методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Розрахунок і конструювання верстатів та верстатних комплексів" підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Галузеве машинобудування»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)