IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Робочий зошит навчальної практики з дисциплін: «Лісознавство», «Лісівництво» та «Ґрунтознавство». Освітня програма «Лісове господарство» рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), спеціальність 205 "Лісове господарство", галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Мова навчання: українська

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)