IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Будівництво та архітектура : методичні вказівки до виконання програми переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) за освітньо-професійною програмою спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Будівництво та архітектура"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)