IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Внутрішній економічний механізм підприємства : методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійного засвоєння дисципліни для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)