IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Значення мікробіоти грунту у сучасних агрофітоценозах

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шумейко, А. Г.
dc.contributor.author Шевченко, Л. А.
dc.date.accessioned 2021-12-06T12:15:03Z
dc.date.available 2021-12-06T12:15:03Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/24593
dc.description Шумейко, А. Г. Значення мікробіоти грунту у сучасних агрофітоценозах / А. Г. Шумейко ; наук. кер. Л. А. Шевченко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 18-19 берез. 2021 р.) : збірник тез доп. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С. 325-327. en_US
dc.description.abstract Життєдіяльність ґрунтової мікрофлори в агроценозах значною мірою залежить від систем землеробства й агротехнічних заходів, які застосовуються при вирощуванні тієї чи іншої сільськогосподарської культури. Вивчення впливу препаратів – регуляторів росту рослин на формування еколого-трофічних груп мікроорганізмів які беруть участь у трансформації азоту та фосфору, мінералізації органічної речовини у кореневій зоні рослин сільськогосподарських культур є актуальним, мало дослідженим і потребує детального вивчення. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.subject мікробіот en_US
dc.subject грунт en_US
dc.subject агрофітоценоз en_US
dc.subject землеробство en_US
dc.title Значення мікробіоти грунту у сучасних агрофітоценозах en_US
dc.type Working Paper en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record