IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Адміністративне право : методичні вказівки до проведення семінарських (практичних) занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» ОПП «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» денної та заочної форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)