IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Соціальні інновації в контексті реформаційних змін

ISSN 2415-363X

Соціальні інновації в контексті реформаційних змін

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Шуть, О. Р.; Філіпович, В. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Соціалізація є складним, діалектичним цілісним процесом розвитку і саморозвитку, єдністю двох суперечливих блоків. Соціалізація має діяльнісний характер, і головним критерієм її успішності є вільне функціонування індивіда ...
 • Чепурна, Г. Л. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Метою дослідження є визначення особливостей інтернет- спілкування старшокласників. Збір емпіричного матеріалу здійснювався на базі спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова. Вибірка ...
 • Філіпович, В. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  В останні десятиліття тематика емоційного інтелекту набуває в психологічних роботах дедалі більшої популярності. Через нові тенденції та розвиток кризових явищ до людини все більше висувається вимог, чи то бізнес (професійне) ...
 • Степанович, Ю. О.; Сарнавська, О. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Аналіз сучасних психологічних досліджень дозволяє зробити наступні висновки: синдром емоційного вигорання як психологічне явище має свою динаміку у часі та проходить певні стадії. Аналіз феномену емоційного вигорання ...
 • Роговський, А. Е. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Електронні звернення і електронне опрацювання інформації – це ключ до вирішення проблеми корупції на всіх рівнях. Важлива роль в цьому громадськості, оскільки діджиталязація – це всього лишень інструмент і громадянське ...
 • Римар, К. В.; Філіпович, В. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
 • Приходько, Н. В.; Гавриленко, К. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Специфіка професії фахівця соціальної сфери передбачає велику кількість ситуацій з високою емоційною насиченістю і комунікативною складністю міжособистісного процесу. Відтак актуальним є пошук шляхів розвитку тих особистісних ...
 • Поленкова, М. В.; Сизоненко, О. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Сучасна система навчання швидко еволюціонує, змінює траєкторію набутих методів навчання та компетенцій. Використання цифрових пристроїв у дистанційному навчанні вплинуло на формування цифрової компетенції та цифрової грамотності.
 • Перевозова, І. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Виклики, що ставляться перед закладами вищої освіти (ЗВО), при сучасному стані економіки країни, розвитку її діджиталізації та в умовах дворічної пандемії Covid-19 призводить до необхідності готувати фахівців, які володіють ...
 • Пахаренко, О. В.; Козлюк, А. П. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Ринок житла є складною сукупністю відносин, що виникають з приводу володіння, користування, розпоряджання житлом. Для сучасного стану ринку житла в Україні характерними є наступні ознаки: низький рівень конкуренції на ...
 • Напалько, О. Д.; Чепурна, Г. Л. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Робота з батьками повинна навчити їх бути витривалішими, стресостійкими. Основною дієвою складовою є взаємодія батьків з психологом. Оскільки не всі батьки можуть визнати, що вони потребують індивідуальної, або групової ...
 • Наконечна, О. П. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Дослідження концепту життєвого світу на засадах міждисциплінарного підходу, поєднання теоретичної і практичної філософії, опирається на широке охоплення соціокультурної реальності, потребує і сприяє вивченню суперечливих ...
 • Мороз, Н. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Наукова бібліотека Національного університету «Чернігівська політехніка» є важливим інформаційним і культурним центром, який забезпечує бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування навчального, наукового та ...
 • Молід, К. В.; Філіпович, В. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Саморегуляція є важливим засобом розумового та морально-правового самовдосконалення особистості соціального працівника, становлення його як фахівця в цілому. Зрозуміло, що якнайкраще забезпечити ефективність діяльності в ...
 • Ломова, А. О.; Сарнавська, О. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Емоційний інтелект є тим інструментом завдяки якому відбувається емоційне самопізнання та саморозуміння, адекватне оцінювання емоційних ситуацій та подій, а також проявів емпатійності. Емпатія є основним психологічним ...
 • Ліжва, Катажина (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Despite their limitations, various devices not only improve the work of translators, but also help the average user to access information and understand foreign language content. They integrate the user into the global ...
 • Лижва, Едіта; Дибала, Анна (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Метою статті є виведення сутності соціальних інновацій та розгляд рішень цього типу, реалізованого у глобальному вимірі, і, трохи вужчий знімок - за ініціативою польських соціальних новаторів.
 • Лещенко, М. Є. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  З допомогою дизайн-мислення може працювати команда. З інструментами цього методу може працювати індивідуально кожна особа. Адже творча особистість з індивідуальним стилем діяльності шукає нестандартні рішення, продукує ...
 • Курінна, І. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Неминуче входження інтернету в наше життя спонукає до пристосування і набуття нових навичок. Когнітивна сфера людини набуває нових форм та проявів, що має як позитивні, так і негативні наслідки. Однозначно стверджувати, ...
 • Кочубей, А. В.; Олексін, Ю. П.; Якубовська, С. С. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Розвиток емоційного інтелекту для фахівця будь-якої галузі знань залишається важливою і не до кінця вирішеною проблемою, адже це ресурс для особистісного та професійного розвитку. Пропонуємо ввести у всіх закладах вищої ...

View more