IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

English for Social Workers : методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»спеціальності 231 "Соціальна робота" освітньо-професійної програми «Соціально-правовий захист»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)