IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Соціально-правовий захист: методичні вказівки до курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціально-правовий захист» галузь знань 23 "Соціальна робота" за спеціальністю 231 "Соціальна робота"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)