IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Технологія консервування плодів та овочів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)