IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Статистика : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)