IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Глосарій : методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін фінансовий облік нормативно-правове забезпечення обліку і оподаткування для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)