IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Ознайомча практика : методичні вказівки для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Виробництво та технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Хребтань, О. Б.
dc.contributor.author Гуменюк, О. Л.
dc.contributor.author Іваненко, К. М.
dc.contributor.author Волкова, Р. М.
dc.date.accessioned 2023-02-13T12:59:25Z
dc.date.available 2023-02-13T12:59:25Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/26829
dc.description Ознайомча практика : метод. вказівки для здобувачів перш. рівня вищ. освіти спеціальності 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Виробництво та технології" освіт.-проф. програми "Харчові технології та інженерія" всіх форм навчання / уклад.: О. Б. Хребтань, О. Л. Гуменюк, К. М. Іваненко, Р. М. Волкова. – Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – 25 c. uk_UA
dc.description.abstract Ознайомча практика в освітній програмі «Харчові технології та інженерія» першого рівня вищої освіти розрахована на 2 тижня (3 кредити, 90 годин) і передбачена навчальним планом на першому курсі у другому семестрі. Передумовою проходження здобувачами вищої освіти ознайомчої практики є успішне засвоєння таких дисциплін: «Хімія в харчових технологіях», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Технологія води і водопідготовки харчових виробництв», «Охорона навколишнього середовища», «Основи академічного письма», «Інформатика, комп’ютерні мережі та телекомунікації». uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Ознайомча практика : методичні вказівки для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Виробництво та технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" всіх форм навчання uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record