IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Проектування підприємств харчової промисловості з основами САПР : методичні вказівки до практичних робіт та виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)