IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Виробнича практика. Конструкторсько-технологічна практика. Переддипломна практика : методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)