IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Методологія і організація наукових досліджень у маркетингу : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)