IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Кредитний менеджмент : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 – Управління та адміністрування спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)