IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Організація торгівлі : методичні вказівки до виконання курсової робіти для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Коваль, К. П.
dc.contributor.author Соломаха, І. В.
dc.date.accessioned 2024-02-22T10:42:04Z
dc.date.available 2024-02-22T10:42:04Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29622
dc.description Організація торгівлі : метод. вказ. до виконання курс. робіти для здобувачів вищ. освіти перш. (бакалавр.) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» за освіт.-проф. програмою «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» всіх форм навчання / уклад.: К. П. Коваль, І. В. Соломаха. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024. – 36 с. uk_UA
dc.description.abstract Методичні рекомендації до виконання курсової роботи розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», інструкцій МОН України, Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня для спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля», Етичного кодексу Вченого України, Статуту НУ «Чернігівська політехніка», Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Чернігівська політехніка», Положення про академічну доброчесність студентів та науково-педагогічних працівників НУ «Чернігівська політехніка», Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності НУ «Чернігівська політехніка», Правил внутрішнього розпорядку НУ «Чернігівська політехніка» та інших нормативно-правових актів, чинного законодавства України та організаційно-розпорядчих документів університету. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Організація торгівлі : методичні вказівки до виконання курсової робіти для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» всіх форм навчання uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record