IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

English in Welding : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 131 "Прикладна механіка"

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Литвин, С. В.
dc.contributor.author Сікалюк, А. І.
dc.contributor.author Шендерук, О. Б.
dc.date.accessioned 2024-03-06T10:08:57Z
dc.date.available 2024-03-06T10:08:57Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29749
dc.description English in Welding : метод. вказ. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти перш. (бакалавр.) рівня спеціальності 131 "Прикладна механіка" / уклад.: С. В. Литвин, А. І. Сікалюк, О. Б. Шендерук. - Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024. - 56 с. uk_UA
dc.description.abstract Методичні вказівки з англійської мови до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 131 Прикладна механіка призначені для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Головна мета методичних вказівок – розвиток умінь розуміння й аналізу текстів, накопичення словникового запасу, уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях англійською мовою, формувати позицію фахівця іноземною мовою в галузі зварювального виробництва. Методичні вказівки включають три основних розділи, які містять неадаптовані професійно-орієнтовані тексти, комплекс комунікативно-спрямованих завдань, які сприятимуть кращому оволодінню англійською мовою професійного спрямування, розвитку комунікативних навичок, а також вирішенню професійних завдань засобами іноземної мови. Методичні вказівки доповнено тлумачним термінологічним словником для фахівців у галузі зваювального виробництва, який представлений у додатку А. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title English in Welding : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 131 "Прикладна механіка" uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record