IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Управління бізнесом : методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління бізнесом» денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)