IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Прогнозування та моделювання : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Кібербезпека" спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)