IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Прогнозування та моделювання : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Кібербезпека" спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації"

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ткач, Ю. М.
dc.contributor.author Синенко, М. А.
dc.contributor.author Мехед, Д. Б.
dc.contributor.author Корнієнко, С. П.
dc.date.accessioned 2024-04-05T10:27:28Z
dc.date.available 2024-04-05T10:27:28Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/29965
dc.description Прогнозування та моделювання : метод. вказ. до виконання лаб. робіт для здобувачів перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти освіт.-проф. програми "Кібербезпека" спеціальності 125 "Кібербезпека" та захист інформації / уклад.: Ю. М. Ткач, М. А. Синенко, Д. Б. Мехед, С. П. Корнієнко. − Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024 – 94 с. uk_UA
dc.description.abstract Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань і умінь, що формують профіль фахівця з організації інформаційної безпеки в області системного підходу до розробки, прийняття та реалізації рішень з управління інформаційною безпекою. Метою викладання дисципліни є розвиток системного мислення, надання теоретичних і практичних знань щодо оволодіння сучасними методологіями системного аналізу та теорії прийняття рішень та їх застосування у сфері управління інформаційною безпекою соціально-технічних систем. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: − опанування методів побудови та оцінювання математичних моделей; − набуття практичних навичок кількісного вимірювання взаємозв'язків між різними показниками; − навчити застосовувати методології системного аналізу та прийняття рішень до розв’язання задач захисту інформації та управління інформаційною безпекою; навчити застосовувати системний підхід до розробки та прийняття рішень управління інформаційною безпекою. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Прогнозування та моделювання : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Кібербезпека" спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації" uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record