IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Організація документування господарських операцій : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)