IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Основи академічного письма : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» освітньо-професійної програми «Кібербезпека» спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації», освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)