ISSN 2415-363X

Browsing Біобібліографічні покажчики by Title

Sort by: Order: Results:

 • Сіденко, Т. А.; Мороз, Н. В. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2009)
  Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з біографією та науковою діяльністю Л.В. Зіневич, як науко-вого співробітника інституту, охоплює наукові праці, а також наукові статті в періодичних виданнях.
 • Коваленко, Т. М.; Лузіна, Н. С.; Савенко, А. А. (Чернігів: ЧНТУ, 2013)
  Біобібліографічний покажчик «Казимир Володимир Вікторович» складений до 60-річчя доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка Інженерної академії України Володимира ...
 • Савенко, А. А.; Лузіна, Н. С. (Наукова бібліотека ЧНТУ, 2019)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Михайла Дмитровича Кайдаша – декана механіко-технологічного факультету Навчально-наукового інституту технологій Чернігівського національного технологічного ...
 • Сіденко, Т. А.; Мороз, Н. В. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2010)
  Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з біографією та науковою діяльністю І. С. Каленюк, як наукового співробітника інституту, охоплює наукові статті в періодичних виданнях.
 • Лузіна, Н. С. (Чернігів: РВВ ЧДТУ, 2013)
  Біобібліографічний покажчик знайомить з біографією та науко-вою спадщиною Євгена Григоровича Калити, який очолював Черні-гівський філіал КПІ з першого дня його існування протягом майже двох десятиріч і доклав багато ...
 • Сіденко, Т. А. (Бібліотека ЧДІЕУ, 2005)
  Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з біографією та науковою діяльністю К.О.Кальницької як наукового співробітника інституту, охоплює наукові статті в періодичних виданнях
 • Савенко, А. А.; Лузіна, Н. С.; Коваленко, Т. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
  Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків «Історія ЧНТУ в особистостях». Він містить короткі відомості про життєвий шлях науковця, бібліографічні дані про авторські свідоцтва та патенти, монографії, підручники, ...
 • Савенко, А. А.; Лузіна, н; Коваленко, Т. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
  Біобібліографічний покажчик знайомить з короткою біографією та науковим надбанням доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри автомобільного транспорту, машинобудування та промислового дизайну, заслуженого ...
 • Савенко, А. А.; Лузіна, Н. С. (Наукова бібліотека ЧНТУ, 2019)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Кальченка Віталія Івановича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування ...
 • Сіденко, Т. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності В. І. Канівця як наукового співробітника університету. До покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, матеріали конференцій, статті з книжкових та періодичних ...
 • Сіденко, Т. А.; Кудрявцева, О. Д. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012)
  Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з біографією та науковою діяльністю В.І. Канівця як наукового співробітника інституту, охоплює наукові статті в періодичних виданнях.
 • Кудрявцева, О. Д.; Сіденко, Т. А. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012)
  Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з біографією та науковою діяльністю Ю.М. Карпенка як наукового співробітника інституту, охоплює наукові статті в періодичних виданнях.
 • Селіверстова, Л. А. (Наукова бібліотека ЧНТУ, 2018)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Ірини Гораціївни Карпової - кандидата педагогічних наук, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного ...
 • Селіверстова, Л. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності Н. Є. Керноз як наукового співробітника університету. До покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, матеріали конференцій, статті з книжкових та періодичних ...
 • Сіденко, Т. А.; Мороз, Н. В. (Бібліотека ЧДІЕУ, 2010)
  Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з біографією та науковою діяльністю Ю.В. Кирилюка, як наукового співробітника інституту, охоплює наукові праці, а також наукові статті в періодичних виданнях. Видання ...
 • Сіденко, Т. А. (2018)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності О. М. Клименко - як науково-педагогічного працівника університету. До покажчика увійшли авторські свідоцтва, монографії, підручники, навчально-методичні посібники, ...
 • Сіденко, Т. А.; Кудрявцева, О. Д. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Лариси Олексіївни Коваленко - академіка Української академії наук, професора Чернігівського державного інституту економіки і управління.
 • Сіденко, Т. А. (2015)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності Вадима Олександровича Коверзнева як наукового співробітника університету. До покажчика увійшли монографії, матеріали конференцій, автореферат дисертації, статті ...
 • Бондар, С. Л. (Чернігів : Наукова бібліотека НУ «Чернігівська політехніка», 2023)
  Біобібліографічний покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю Д. І. Котельникова, викладацька та наукова діяльність якого пов’язана зі становленням та розвитком Національного університету «Чернігівська ...
 • Сіденко, Т. А. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Ладонько Людмили Степанівни – кандидата економічних наук, доцента кафедри менеджменту і управління проектами Чернігівського державного інституту економіки ...