ISSN 2415-363X

Browsing Біобібліографічні покажчики by Title

Sort by: Order: Results:

 • Сіденко, Т. А. (2018)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності О. М. Клименко - як науково-педагогічного працівника університету. До покажчика увійшли авторські свідоцтва, монографії, підручники, навчально-методичні посібники, ...
 • Сіденко, Т. А.; Кудрявцева, О. Д. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Лариси Олексіївни Коваленко - академіка Української академії наук, професора Чернігівського державного інституту економіки і управління.
 • Сіденко, Т. А. (2015)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності Вадима Олександровича Коверзнева як наукового співробітника університету. До покажчика увійшли монографії, матеріали конференцій, автореферат дисертації, статті ...
 • Бондар, С. Л. (Чернігів : Наукова бібліотека НУ «Чернігівська політехніка», 2023)
  Біобібліографічний покажчик знайомить з біографією та науковою діяльністю Д. І. Котельникова, викладацька та наукова діяльність якого пов’язана зі становленням та розвитком Національного університету «Чернігівська ...
 • Сіденко, Т. А. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Ладонько Людмили Степанівни – кандидата економічних наук, доцента кафедри менеджменту і управління проектами Чернігівського державного інституту економіки ...
 • Клименко, В. П.; Савенко, А. А.; Лузіна, Н. С.; Коваленко, Т. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
  Біобібліографічний покажчик знайомить з біографією та науковим надбанням Литвинова Віталія Васильовича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри програмної інженерії, академіка Чернігівського осередку ...
 • Сіденко, Т. А. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Людмили Степанівни Мамонтової - старшого викладача кафедри геодезії, картографії та землеустрою Чернігівського державного інституту економіки і ...
 • Селіверстова, Л. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності Н. В. Марущак як наукового співробітника університету. До покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, матеріали конференцій, статті з книжкових та періодичних ...
 • Бондар, С. Л. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності Л. М. Мекшун як наукового співробітника університету. До покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, матеріали конференцій, статті з книжкових та періодичних ...
 • Сіденко, Т. А. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Анатолія Івановича Мельника – доктора філософських наук, заслуженого працівника освіти України, професора Чернігівського державного інституту економіки ...
 • Сіденко, Т. А.; Мороз, Н. В. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2011)
  Біобібліографічний покажчик складений відділом інформаційно-бібліографічної роботи наукової бібліотеки ЧДІЕУ і видано з нагоди 60-річчя від дня народження Мельникова Сергія Володимировича – кандидата педагогічних наук, ...
 • Савенко, А. А.; Лузіна, Н. С.; Коваленко, Т. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
  Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків «Історія ЧНТУ в особистостях» і виданий з нагоди 55-річчя ЧНТУ. Він містить короткі відомості про життєвий шлях науковця, бібліографічні дані про патенти, ...
 • Сіденко, Т. А.; Кудрявцева, О. Д. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Юрія Володимировича Ніколаєнка - к.е.н., доцента Чернігів-ського державного інституту економіки і управління. До покажчика увійшли дані біографічного ...
 • Савенко, А. А.; Лузіна, Н. С. (Наукова бібліотека ЧНТУ, 2019)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній діяльності Євгенія Васильовича Нікітенка – доктора технічних наук, доцента кафедри промислової електроніки Навчально-наукового інституту технологій Чернігівського ...
 • Савенко, А. А.; Лузіна, Н. С. (Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2019)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності І. М. Олійченка як науково-педагогічного працівника університету. До покажчика увійшли авторське свідоцтво, монографії, навчальні посібники, тези доповідей на ...
 • Селіверстова, Л. А. (2015)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності Івана Петровича Осипенка як наукового співробітника інституту. До покажчика увійшли збірки статей, матеріали конференцій, круглих столів, семінарів, статті з ...
 • Савенко, А. А.; Лузіна, Н. С.; Коваленко, Т. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
  Біобібліографічний покажчик знайомить з короткою біографією та науковим надбанням Пилипенка Олега Івановича, доктора технічних наук, професора, лауреата міжнародного відкритого рейтингу «Золота Фортуна». У покажчику ...
 • Сіденко, Т. А.; Кудрявцева, О. Д. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012)
  Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з біографією та науковою діяльністю С.О. Полковниченко як наукового співробітника інституту, охоплює наукові статті в періодичних виданнях.
 • Сіденко, Т. А.; Кудрявцева, О. Д. (Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012)
  До покажчика увійшли дані біографічного характеру, бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах, статті в періодичних ...
 • Татаренко, Л. С.; Коваленко, Т. М.; Савенко, А. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2013)
  Біобібліографічний покажчик знайомить з біографією, науковою та літературною спадщиною П.О. Руденка, директора Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту (1982-1986 рр.), заслуже-ного працівника народної ...