ISSN 2415-363X

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЧНТУ

Последние добавления

 • Шакун, Н. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  Стаття присвячена аналізу методологічних засад дослідження історії. Розкрито теоретико-методологічний потенціал соціокультурного підходу як альтернативи парадигмі історичного монізму. Обґрунтовується думка про те, що сперта ...
 • Храпко, П. Ю. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  У статті висвітлено основні компоненти знакового відношення в семіотичній моделі Ч. С. Пірса. Продемонстровано розвиток семіотичної думки У. Еко, її творчий, інтерпретаційний характер. Проаналізовано контекстуальний характер ...
 • Сірий, Є. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  Вивчення соціальної напруженості, як складного нелінійного явища, з причин мінливості та динамічності соціального світу, виявляє безліч її прямих та латентних, причинних та функціональних компонентів. Ці компоненти проектують ...
 • Сіра, О. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  Матеріал розриває аналітичний огляд ключових моментів трансформації екологічної науки (запитів, принципів, підходів, поглядів, концептів) щодо новітніх викликів сучасності: суспільної практики та потреб наукового пізнання ...
 • Сила, Т. І.; Сила, В. Г. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  Дослідження української громади, конкретизація її ролі в суспільних перетвореннях зумовлені пошуком ефективних стратегій суспільного поступу нашої держави. Проаналізовано роль українських громад в різних біфуркаційних ...
 • Лєскова, Л. Ф.; Шевченко, Ю. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  The article deals with the peculiarities of using social advertising in the sphere of social work. The authors analyze different definitions of the notion “social advertising". The necessity of implementation of advertising ...
 • Кравченко, О. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  У статті схарактеризовано основні форми надання соціальних послуг – соціальне забезпечення та соціальне обслуговування у контексті здійснення соціального захисту з метою забезпечення права потребуючої людини на гідні умови ...
 • Коленіченко, Т. І.; Бойваленко, К. Ю. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  The article under analyzes is the definitions of "support" and "social support" of the elderly people in the conditions of a new social environment. Many scientists, researchers and scientists consider the concept «educational ...
 • Каранда, М. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  На засадах постмодерної філософії досліджуються проблеми кризи національної та релігійної ідентифікації особистості. У сучасному мистецтві, зокрема у драматургії та театрі, відбувається апробація дієвих антикризових засобів, ...
 • Захаріна, М. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  У статті аналізуються погляди філософа В. Зеньковського на особливу роль освіти в процесі розбудови соціальної демократичної держави. А також необхідність реформування старої системи освіти з урахуванням філософсько-педагогічного ...
 • Захаренко, К. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  Аналізуються проблеми, суперечності та технології консолідації діяльності суб’єктів інформаційної безпеки. В статті розглядається вплив як внутрішніх, так і зовнішніх інформаційно-ідеологічних суб’єктів. Автор доводить, ...
 • Задорожна, С. М.; Карпова, І. Г. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  Досліджено чинники інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади; на основі соціологічного опитування визначено основні проблеми переселенців та рівень їх усвідомлення себе частиною місцевої спільноти, наміри ...
 • Галуненко, О. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  Расследования авиационных катастроф стабильно указывают на снижение уровня психической деятельности лѐтного состава при возникновении экстремальных ситуаций как на одну из основных причин произошедшего. Исследование проблемы ...
 • Артюшенко, О. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  В статті аналізується формування почуття патріотизму. Патріотизм не є перманентним явищем українського народу, і його «спалахи» можна спостерігати тільки час від часу, коли для нього складається небезпечна чи трагічна ...
 • Аллахвердієва, Ф. Ш. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  Работа раскрывает криптофорную природу реально существовавших людей, превратившихся в мифические персонажи. Исследование приоритетных концептов «животное – человек», «человек – животное», «человек – природа», «гемиантропность» ...
 • Пaлійчук, Є. C.; Глебa, O. C.; Cтець, М. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття пpиcвяченa питaнням визнaчення міcця кoнтpoлінгу в cиcтемі упpaвління підпpиємcтвoм. Більшіcть учених-екoнoміcтів у гaлузі упpaвління тa фінaнcoвoгo менеджменту під кoнтpoлінгoм poзуміють функціoнaльну cиcтему ...
 • Кальченко, О. М.; Дзюба, А. В.; Цимбал, О. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Сучасні умови господарювання зумовлюють посилення ролі фінансового планування та висувають якісно нові вимоги до його практичної реалізації на вітчизняних підприємствах. Це вимагає розвитку теоретичних засад щодо сутнісного ...
 • Хоменко, І. О.; Садчикова, І. В.; Сердюк, І. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано детермінанти фінансування авіаційної галузі України, розглянуто джерела фінансування. Представлено аналіз інвестування пасажирського, вантажного та космічного авіаційного транспорту. Визначено, що ...
 • Дерій, Ж. В.; Завгородня, Н. В.; Самко, О. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Підвищення ефективності виробництва харчової промисловості є стратегічним завданням для країни, вирішення якого забезпечить умови для збільшення та покращення кількісних та якісних показників розвитку її економіки. ...
 • Поліщук, Є. А.; Дубина, П. В.; Паплик, В. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті представлені результати дослідження, що стосуються розвитку консалтингу як нетрадиційної послуги банків. Для зручності аналізу банки було поділено на групи державних і приватних банків; вітчизняних та зарубіжних ...

Больше