Гусев Олександр Олександрович

 

Recent Submissions

  • Гусев, О. О.; Леміш, С. В.; Ревко, А. С. (Чернігів: ЧНТУ, 2013)
    Запропонована конструкція нового інтерфейсу передачі даних, призначеного спеціально для інтеграції у силовий перетворювач, блоки якого знаходяться на відстані один від одного. Цей варіант реалізації каналу зв’язку поєднує ...
  • Гусев, О.О. (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
    Розглянуто однофазний трирівневий квазі-імпедансний інвертор. Проведено лінеаризацію за методом усереднення у просторі станів. Складено матричний вираз, що описує в p-області поведінку перетворювача для малого сигналу. ...