Харченко Марина Володимирівна

 

Recent Submissions

 • Казимир, В. В.; Харченко, М. В.; Kazymyr, Volodymyr; Kharchenko, Maryna (2015)
  У статті запропоновано метод формалізації бізнес-процесів управляючих web- порталів. Основою для побудови формальної моделі є концептуальна модель бізнес-процесу, представлена набором IDEF0 та IDEF3-діаграм. Як формальний ...
 • Казимир, В. В.; Харченко, М.В.; Volodymyr Kazymyr; Maryna Kharchenko (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
  Розглянуто можливості використання мови XML для побудови програмних моделей бізнес-процесів. Запропоновано метод конвертації XML-опису концептуальної моделі бізнес-процесу в XML-опис формалізованої моделі за допомогою ...
 • Казимир, В. В.; Харченко, М.В.; Volodymyr Kazymyr; Maryna Kharchenko (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
  Запропоновано нову концепцію побудови інформаційних веб-систем – управляючий веб-портал. Наведено класифікацію веб-порталів. Розглядаються функціональні особливості веб-порталів. Проводиться їх порівняння із функціями і ...
 • Казимир, В. В.; Харченко, М.В. (Чернігів: ЧНТУ, 2012)
  У статті описується архітектура інформаційної системи підтримки управління якістю ВНЗ, в основу якої покладені вбудовані моделі робочих процедур. Формалізоване представлення робочих процедур виконується з використанням ...