ISSN 2415-363X

Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць – №1 (17).: Recent submissions