IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Моделювання доцільності інноваційного інвестування на основі теорії нечіткої логіки

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ткаленко, Н. В.
dc.contributor.author Бібаєв, М. Ю.
dc.date.accessioned 2016-02-15T13:17:23Z
dc.date.available 2016-02-15T13:17:23Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/8988
dc.description Ткаленко Н. В. Моделювання доцільності інноваційного інвестування на основі теорії нечіткої логіки / Н. В. Ткаленко, М. Ю. Бібаєв // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1 : Економіка. - 2010. - № 2 (10). - С. 109-117. en_US
dc.description.abstract У статті визначені основні фактори зростання економіки країни. Розглянуто ефект від інновації. Визнано що інноваційний розвиток є процесом практичного використання нових знань для зростання обсягів виробницт- ва та підвищення якості продукту. Проаналізована проблема оцінки доцільності впровадження інновацій в умовах нечіткої вхідної інформації. Досліджені методи впровадження інновації. Запропоновано використан- ня теорії нечіткої логіки при прийняті рішення про інвестування в інновації. Виявленні низькі показники для подальшого їх покращення. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧДІЕУ en_US
dc.relation.ispartofseries Економіка;№ 2 (10)
dc.subject нечітка логіка en_US
dc.subject класифікатор en_US
dc.subject ефективність en_US
dc.subject прийняття рішення en_US
dc.subject fuzzy logic en_US
dc.subject classifier en_US
dc.subject efficiency en_US
dc.subject decision making en_US
dc.title Моделювання доцільності інноваційного інвестування на основі теорії нечіткої логіки en_US
dc.title.alternative The modelling of innovative investment expediency on the basis of fuzzy logic theory en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record