IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Особливості формування системи показників економічної безпеки національної економіки

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Губенко, І. В.
dc.date.accessioned 2016-02-19T10:05:50Z
dc.date.available 2016-02-19T10:05:50Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/9138
dc.description Губенко, І. В. Особливості формування системи показників економічної безпеки національної економіки / І. В. Губенко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1 : Економіка. - 2010. - № 4 (12). - С. 55-60. en_US
dc.description.abstract У статті на основі аналізу теоретичних підходів до визначення основних показників економічної безпеки національної економіки провідних вчених-економістів та відповідних нормативних документів з’ясовано особливості формування системи індикаторів економічної безпеки України на сучасному етапі. Роз’яснено необхідність встановлення науково обґрунтованих граничних значень цих індикаторів та постійного моні- торингу останніх. Доведено потребу в подальшому розвитку у вітчизняній науці теоретико-методологічних засад формування системи оцінки рівня національної економічної безпеки з урахуванням актуального стану економіки країни. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧДІЕУ en_US
dc.relation.ispartofseries Економіка;№ 4 (12)
dc.subject економічна безпека en_US
dc.subject показники економічної безпеки en_US
dc.subject індикатори економічної безпеки en_US
dc.subject порогові значення індикаторів en_US
dc.subject economic security en_US
dc.subject indices of the economic security en_US
dc.subject indicators of the economic security en_US
dc.subject limit values of the indicators en_US
dc.title Особливості формування системи показників економічної безпеки національної економіки en_US
dc.title.alternative The forming features of the economic security indices system of the national economy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record