ISSN 2415-363X

07.00.01 – історія України

 

Recent Submissions

  • Бойченко, С. Г. (Чернігів, 2015)
    Дисертація присвячена комплексному вивченню особливостей розвитку некрополю Чернігова останньої третини ХVІІІ–початку ХХ ст.З’ясовано ступінь розробки наукової проблеми та визначено інформаційний потенціал джерельної бази.
  • Герасименко, О. В. (Черкаси, 2007)
    Дисертацію присвячено дослідженню селянського руху на Лівобережній Україні та відтворенню його цілісної картини у 1900 – лютому 1917 рр. Розробка проблеми ґрунтується на опублікованих і архівних джерелах з використанням ...