ISSN 2415-363X

Ласкаво просимо до електронного архіву Чернігівського національного технологічного університету (IRChNUT)

Електронний архів створено наказом ректора ЧНТУ від 22.10.2015 №176, який був узгоджений Вченою радою ЧНТУ від 28.09.2015 р. (протокол №8).

Умови включення публікацій до Електронного архіву ЧНТУ:

1. Ознайомитись з положенням про репозитарій Чернігівського національного технологічного університету.

2. Укласти авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору та передати у паперовому вигляді на абонементи наукової бібліотеки ЧНТУ.

3. Надіслати на електронну пошту Library92@ukr.net наукові праці в електронному вигляді, електронний варіант авторського договору про передачу невиключних прав, додаток до авторського договору та відомості про автора.

 

З усіх питань, будь ласка, звертатися: Наукова бібліотека ЧНТУ, вул. Стрілецька, 1, кімната 101.

Відповідальний за репозитарій: Сіденко Тетяна Анатоліївна.

тел. 0632920208, 0986719508, 5-69-81

E-mail: Library92@ukr.net

Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору

Відомості про автора

Наказ

Положення

Communities in DSpace

Recently Added

 • Ільчук, В. П.; Ануля, В. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Розглянуто кількість страхових компаній, результати діяльності страхового ринку України в докризовий, кризовий і посткризовий періоди. Проаналізовано основні показники діяльності страхових компаній, виявлено проблеми ...
 • Деркач, А. О.; Корнєєва, М. В.; Абакуменко, О. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Визначено сутність діджиталізації, обґрунтовано проблеми та перспективи розвитку діджиталізації вітчизняного банківського сектору. Визначено вимоги до банків з погляду клієнта, інвестора та самого банку.
 • Шкарлет, С. М.; Дубина, М. В.; Тунік, М. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Досліджено основні тенденції розвитку страхового ринку України з урахуванням наявної статистичної інформації щодо діяльності страхових компаній. Також запропоновано методичні засади застосування індексного аналізу до ...
 • Панченко, О. І.; Савченко, Т. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Стаття присвячена розгляду проблем функціонування ринку перестрахування в Україні. У дослідженні сформульовано авторське визначення процесу перестрахування, розкрито роль та значення перестрахування для подальшого розвитку ...
 • Лавров, Р. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Исследовано генезис и специфику понятия «аутсорсинг», основные виды аутсорсинговых услуг и возможности их получения с целью усиления конкурентных позиций банка на финансовом рынке. Обобщено движущие мотивы и подробно ...

View more