ISSN 2415-363X

ІСТОРІЯ ЧНТУ

 

Діяльність Чернігівського державного технологічного університету розпочалась у 1960 році із загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту (наказ Міністерства ВССО УРСР від 11 березня 1960 року). Перший навчальний рік він почав 1 вересня 1960 року. Прийом студентів на перший курс складав 175 студентів. Число викладачів не перевищувало 20. Деканом факультету був призначений Калита Євген Григорович. За допомогою промислових підприємств області та відповідних кафедр Київського політехнічного інституту створювались необхідні для навчального процесу лабораторії та кабінети. Для факультету були виділені приміщення - історична пам'ятка "Будинок губернатора" корисною площею більш ніж 1500 кв. м. Почалось будівництво нового корпусу та гуртожитку для студентів. Перший прийом на денну форму навчання був здійснений у 1962-1963 навчальному році - 150 студентів за трьома спеціальностями. З 1 вересня 1965 року відповідно до наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР організовано Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту в складі трьох факультетів: механічного, технологічного, загальнотехнічного. Директором філіалу був призначений декан загальнотехнічного факультету Калита Євген Григорович. Контингент студентів в 1966-1967 році складав 1100 осіб. Постановою Кабінету Міністрів України № 193 від 10 вересня 1991 року на базі Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту був створений Чернігівський технологічний інститут. Ректором інституту був призначений д.т.н., професор Денисов Олександр Іванович. План прийому в інститут складав 490 осіб, а контингент студентів у 1991-1992 навчальному році - 1919 осіб. Виходячи з реальних можливостей і перспектив виживання в умовах переходу України на ринкову економіку в 1994 році був створений інженерно-економічний факультет. У 1994 році було проведено ліцензування та акредитування, в результаті навчальний заклад був акредитований у повному обсязі за IV рівнем акредитації. У 1999 році Чернігівський технологічний інститут був внесений до списку пріоритетних вищих навчальних закладів, визнаних Канадською Асоціацією інженерів. У липні 1999 року Постановою Кабінету Міністрів України (№ 1372 від 29.07.99 р.) на базі Чернігівського технологічного інституту був створений Чернігівський державний технологічний університет. У 2000 році та 2002 році Чернігівський державний технологічний університет нагороджений дипломами Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості "Золота фортуна" з присвоєнням титулу "Лауреат Рейтингу". У 2011 році університет отримав Сертифікат на систему управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001. З 2011 року університет є дійсним членом Міжнародної асоціації слов’янських університетів та Асоціації технічних університетів СНГ. На даний час університет акредитований за IV рівнем акредитації. Структура університету включає 7 факультетів, 32 кафедри, центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, аспірантуру та докторантуру. Кількість студентів денної та заочної форми навчання складає 7300 чол. Ведеться підготовка фахівців за 20 спеціальностями. Указом Президента України № 544/2013 від 4 жовтня 2013 року, ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Чернігівського державного технологічного університету в галузі підготовки кадрів, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, ЧДТУ був наданий статус національного.