IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Основи охорони праці. Методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)