IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Соціальна політика. Методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» освітньо- кваліфікаційного рівня - «бакалавр» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)