IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

English Grammar. Англійська мова за професійним спрямуванням. Частина II. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 0505 – «Машинобудування та матеріалообробка» напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування», 6.050504– «Зварювання», 6.070106 – «Автомобільний транспорт», 6.051801 – «Деревооброблювальні технології» денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)