IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

English Grammar. Англійська мова за професійним спрямуванням. Частина II. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 0505 – «Машинобудування та матеріалообробка» напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування», 6.050504– «Зварювання», 6.070106 – «Автомобільний транспорт», 6.051801 – «Деревооброблювальні технології» денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)