IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Розрахунок та конструювання коробок швидкостей металорізальних верстатів. Методичні вказівки до виконання лабораторних та розрахунково-графічної робіт з дисципліни «Розрахунок і конструювання верстатів та верстатних комплексів» для студентів за напрямом підготовки 133 – Галузеве машинобудування денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)