ISSN 2415-363X

2002

Recent Submissions

  • Войтенко, В. П. (Чернігів: ЧДТУ, 2002)
    Розглянуто чотири способи побудови задавачів частоти для електронних систем з програмним керуванням. Проаналізовано переваги та недоліки кожного з способів при реалізації системи керування на ОМК.