IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Мікроконтролерні системи на базі ядра ARM 7. Методичні вказівки до самостійної роботи та до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Мікроконтролерні системи автоматики та управління" для студентів напряму підготовки 6.050102 – "Комп'ютерна інженерія"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)